Årets Alumn 2021 Mattias Henriksson

Årets alumn 2021 – Mattias Henriksson

Mattias Henriksson kom in i yrket på omvägar för över tio år sedan och blev klar med utbildningen till lärare i fritidshem vid Högskolan i Borås 2015. Sedan dess har han gjort tydliga avtryck både lokalt och nationellt för sitt arbete med att lyfta fram fritidshemsverksamheten. Efter examen och fram till 2017 arbetade han som samordnare för fritidshemmet på Sandaredskolan i Borås och var fritidspedagogisk projektledare där han bland annat reste runt på mässor och höll i föreläsningar... 2019 utsågs han till ”Årets lärare i fritidshem” av Lärarförbundet då han arbetade på Hillerstorpsskolan.

– Jag brukar säga att fritids är min största familj, berättar Mattias Henriksson från ett hotellrum i Stockholm, när vi kontaktar honom. Han har varit inbjuden till Lärarförbundet för att berätta om hur det går att hålla liv i engagemanget inom fritidshemsverksamheten tillsammans med andra ”årets lärare”.

Bestämde sig för fritidshemmet efter städdag med unga grabbar

Själv gick han som barn aldrig på fritids. Efter gymnasiet läste han på hotell- och restauranglinjen. Någon karriär i den branschen blev det inte och drömmen om att bli fotbollsproffs sjönk undan. Istället jobbade han några år industriellt, men så kom lågkonjunkturen och Mattias sökte sig tillbaka till sin tidigare skola. Han arbetade först som vikarie inom olika roller och en dag hamnade han på fritids. Där upptäckte han att det var fascinerande att jobba med yngre barn och han fick ett fortsatt vikariat som fritidsledare på sin gamla högstadieskola.

– Min första dag fick jag i uppgift att styra upp en städgrupp med några bångstyriga grabbar på fritidshemmet. De var inte alls pigga på att städa, men jag lyckades få dem att tycka att det var roligt. Jag fortsatte att jobba som resurs, fritidspedagog och extra fritidsledare. På den tiden fick du halvårs- eller i bästa fall ettårskontrakt, om du hade tur, och du fick inte vara med på fortbildningar. I dag ser kommunerna det på ett annat sätt, alla ska vara med och de ser vikten av att få folk att utbilda sig.

Vill visa barnen världen och världen fritids

Han har uppmärksammats för sitt starka engagemang, men det ser han själv bara som en del i något djupare. Vid tiden på skolan i Hillerstorp initierade han tillsammans med kollegor projektet ’’Gäster hos verkligheten’’ och inspirerade andra kollegor till att med enkla medel genomföra ett arbetssätt där representanter för olika yrken, aktörer och organisationer bjuds in för att träffa barnen. Barnen fick bland annat skriva brev till hockeyklubbar. De fick svar och fick på så vis uppleva att världen är större än skolan och fritids, samtidigt som de som barnen kom i kontakt med fick en inblick i hur det är på fritids. Målsättningen är att besöken ska vara fysiska i första hand.

– Sådant ger både barnen och de inbjudna aktörerna framtidstro. De lyste av optimism, men vi tummade aldrig på fritidspedagogikens kärna, förklarar han och fortsätter.

– Alla lärare inom fritidshemsverksamheten gör ett bra jobb. Jag vill att folk ska få ett band till fritids. Redan första dagen när jag klev in i fritidshemsverksamheten kände jag att jag vill synliggöra den, jag vill få in andra aktörer utifrån för att de ska se hur bra fritids kan vara, vårdnadshavare likaväl som politiker och människor från olika yrken och andra verksamheter. Jag vill att de ska se hur vackert det är hur kul det kan vara, berättar han med stor inlevelse.

En verksamhet som behöver lyftas fram

Han talar om kärleken till yrket och vilket stöd och insatser det innebär, och att barn aldrig är till besvär, men också om hur synen på yrket inom fritidsverksamheten många gånger uppfattas utifrån.

– Fritids har länge fått jobba underifrån och är hårt drabbat. Det jag vill visa är hur härligt det är, jag vill påverka kommunala och ekonomiska insatser och synliggöra dem som jobbar inom fritidsverksamheten. Sjukskrivningstalen är höga. Det är en verksamhet som verkligen behöver kramas om, menar han.

Det bästa med yrket, förutom barnen, förklarar han, är att det är så föränderligt. Han ser skolan som en statisk verksamhet i jämförelse.

– Som lärare inom fritidshemsverksamheten går du till jobbet och är med barnen, utan att behöva bedöma dem. Visst gör vi observationer men vi ser dem utanför ramar och mallar. Jag trivs med det optimistiska bandet mellan vårdnadshavare, barn och pedagog.

Vad är det viktigaste med yrket?

– Det är att det över huvud taget finns. I många länder finns inte fritids, barnen där har jättelånga skoldagar, många timmars läxläsning och de blir inte sedda. Fritids är ett jättebra komplement. Det finns runt 4500 fritids i Sverige och det är inget man skojar bort, säger han.

Du jobbar i ett yrke där endast 25 procent är män, Hur ser du på det?

– Jag trivs. Det är homogent med en majoritet av kvinnor, men det är också en mer omfamnande miljö. Men mångfald är berikande. När jag jobbade på skolan i Hillerstorp var vi en period fyra män och en kvinna inom fritids, pedagogiken fick en annan dynamik. Det var intressant.

Hur ser ett bra fritidshem ut?

– Grundläggande är att det finns bra lokaler och att ha en verksamhet som är levande och som kan fånga in alla barn. Det är viktigt att ha behörig personal och att barnen känner kärlek och kontinuitet. Det är också viktigt att få vårdnadshavarna närmare verksamheten, att få med dem in i den och att barnen och personalen kan visa stolthet över den. Det är lättare att visa förståelse när de vet hur verksamheten fungerar.

Hur ser du på framtiden för yrket?

– Jag ser positivt på framtiden. Det har hänt mycket inom yrket. Det gäller att stärka professionen och få de som jobbar inom fritidshemsverksamheten att förstå att de har världens bästa yrke och att det är viktigt att utbilda sig. Jag fick själv äta upp mina ord en gång i tiden, att jag inte behövde ha utbildning för att jobba inom fritidshem. Utbildningen i Borås var fantastisk.

Hur känns att utses till årets alumn vid Högskolan i Borås?

– Det är häftigt, faktiskt större än att utses till årets lärare. Det är ärofyllt få komma tillbaka till högskolan som årets alumn, avslutar han.

Mattias Henriksson

Aktuell som: Årets alumn 2021 på Högskolan i Borås
Jobbar som: Lärare inom fritidshemsverksamhet i Halmstad. Tidigare jobbat på skola i Borås, Hillerstorp och Laholm. Handleder studenter från lärarutbildningen vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Föreläsare.
Gör på fritiden: Njuter av livet, fotbollsintresserad, är med familjen.

Juryns motivering:

Mattias Henriksson – lärare i fritidshemsverksamhet, Glänningeskolan i Laholm

”Med en progressiv och nyskapande syn på fritidsverksamhet, och med barnen och kollegornas välmående i fokus sätter Mattias Henriksson avtryck. Han har under sin tid som lärare i fritidshem framgångsrikt utvecklat de verksamheter som han har varit en del av, samtidigt som han har inspirerat sina kollegor och fostrat en välmående arbetsplats.
Mattias har bland annat drivit projektet ”Gäster hos verkligheten” vid Hillerstorps fritidshem där barnens nyfikenhet och äventyrslust är i fokus. Samverkansprojektet går ut på att barnen får träffa och etablera kontakt med både föreningsliv och närsamhälle. Sedan en tid tillbaka arbetar han på Glänningeskolan i Laholms Kommun där han, tillsammans med sina kollegor, har utvecklat verksamheten utomhus till en glädjefylld och framåtsträvande arbetsplats. I början av 2022 fortsätter han sin mission för fritidshemmet då han ska arbeta på Söndrumsskolan i Halmstad.”

Läs även intervjun med Anna Borgström – årets alumn 2021

Text: Solveig Klug
Foto: Porträtt Anders Andersson