Årets alumn

Vilka kan nominera?

Alla med en anknytning till högskolan såsom personal, studenter, studentkår och högskolans alumner har möjlighet att nominera kandidater till Årets alumn.

Nomineringskriterier:

  • För att kunna bli utsedd till Årets alumn ska din kandidat ha klarat minst 60 högskolepoäng (eller 40 poäng enligt den examensordning som gällde före 2007), vid Högskolan i Borås, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Det är starkt meriterande om din kandidat har en examen från Högskolan i Borås.
  • Din kandidat ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull prestation eller insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma.
  • Din kandidat ska antas vilja vara en ambassadör för Högskolan i Borås och vara en god förebild för nuvarande och framtida studenter samt för det omgivande samhället.

Notering: som en värdefull prestation/insats räknas till exempel: forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld. Prestationer kan vara regionala, nationella eller internationella.

Nomineringsformulär

Nomineringen för Årets alumn 2020 avlutades den 30 september.

Vem utser Årets alumn?

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag som bereds av en jurygrupp bestående av prorektor (ordförande), representanter från högskolan, studentkåren, Borås Näringsliv och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Sammankallande tillika sekreterare för jurygruppen är alumnkoordinatorn.

Utmärkelsen består av:

Årets alumn får ett diplom
Årets alumn får möjlighet att gästföreläsa på Högskolan i Borås
Årets alumn tar plats på högskolans ”Wall of Fame”

Utdelning

Utmärkelsen planeras i år att delas ut i samband Days of Knowledge (DoK) den 1 december.

Tillkännagivande

Årets alumn offentliggörs i november.

Frågor besvaras av Henrik Grönberg, kommunikatör och koordinator för Årets alumn.