Informationsteknologi

Kontakt

 • Ärende skickas till: a3@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 13
 • Telefontid: kl. 10-12

 

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott, bibliotek/information/IT

Ärende skickas till: Gunnel Maiwald

Examensarbeten

Publicering/arkivering av examensarbeten i DIVA.
Ärende skickas till funktionsbrevlådan för uppsatser: ituppsats@hb.se
Funktionsbrevlådan administreras av Magdalena Hjers och Annika Gunnarsson

Utbildningsadministration

Antagning, registrering, villkor/behörighetskontroll, kurstillfällen, reservantagning, tentamenstillfällen, Ladok, ändring av provuppsättning, arkivering och studieplanering;

 • Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan: a3@hb.se
  • Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers administrerar:
 • Dataekonomutbildning
 • Magisterutbildning i informatik
 • Systemvetarutbildning
 • Systemarkitekturutbildning

Internationell koordinator/internationellt utbyte

Inresande studenter

 • Ärenden skickas till funktionsbrevlådan:  internationalstudent@hb.se
 • Internationell koordinator inresande studenter: Camilla Carlsson

Utresande studenter

 • Ärenden skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
 • Internationell koordinator utresande studenter: Camilla Carlsson