Akademins administrativa stöd

Centralt verksamhetsstöd

Systemstöd

Ekonomi

 • Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, ekonom: Therese Sjöberg
 • Institutionen för informationsteknologi, ekonom: Peter Thulin
 • Institutionen för pedagogiskt arbete, ekonom: Peter Thulin

Campusservice och hållbarhet

Vi har ansvar för att arbeta strategiskt med högskolans lokalförsörjning och operativt med genomförande av beslutade lokalprojekt samt högskoleövergripande med servicefunktioner såsom  säkerhet, reception, telefoni, campusservice, vaktmästeri samt post- och godsmottagning. Vidare administrerar vi högskolans miljöledningssystem och rådgivning ges i frågor som rör hållbarhet.

 • Beställningar och felanmälningar skickas till: campusservice@hb.se
 • Växel: 033-435 40 00
 • Besöksadress: Plan 2, Receptionen hus A i byggnad Balder, Allégatan 1

IT

Till IT-avdelningens servicedesk kan du vända dig med frågor som rör högskolans IT-tjänster, t.ex. frågor eller problem med högskolans nät, ditt användarkonto eller åtkomst till programvaror.

 • Ärende skickas till: it@hb.se
 • Telefon: 033-435 46 90
 • Servicedesk: B3, byggnad Balder

HR

Ansvarar för frågor kring lön, tjänsteresor, försäkringar samt sjuk/VAB-anmälan.

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: hr@hb.se
 • Servicetelefon till HR-lön: 033-435 43 00
 • Telefontid varje dag kl. 08:30-11:30
 • Personligt besök: Trapphus T3, våning C600  

HR-specialist

Svarar på frågor kring arbetsrätt, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning m.m. Ärende skickas till HR-specialist: Marcus Lindström

Kommunikation

Hit kan du vända dig med frågor som rör webben, marknadsföring, presskontakt och studentrekrytering.

Studentcentrum

Studentcentrum tillhandahåller studentnära och administrativt stöd till studenter inom studie- och kärriärvägledning, studenthälsa, stöd för studenter med funktionsvariation genom ett riktat pedagogiskt stöd, studentexpeditionen och studentombudsman.

Mer information om Studentcentrum finns på följande webbsida: Studentcentrum - Högskolan i Borås (hb.se)