Biblioteks- och informationsvetenskap

Kontakt

  • Ärende skickas till: a3@hb.se
  • Telefonnummer: 033-435 40 13
  • Telefontid: kl. 10-12

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott, bibliotek/information/IT

Ärende skickas till: Gunnel Maiwald

Examensarbeten

Publicering/arkivering av examensarbeten i DIVA.
Ärende skickas till funktionsbrevlådan för uppsatser: ituppsats@hb.se
Funktionsbrevlådan administreras av Magdalena Hjers och Annika Gunnarsson.

Utbildningsadministration

Utbildningshandläggare administrerar studentens väg genom utbildningen. Det innebär att arbeta med registrering och antagning av student, information inom ramen för utbildningar, handläggning av studentärenden och studieplanering, administrativt stöd vid examensarbete samt stöd till kärnverksamheten vid t.ex. introduktion av ny medarbetare.

Utifrån administrativ kompetens, är utbildningshandläggare ett bollplank till kärnverksamheten i diverse frågor.

Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan: a3@hb.se

Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers administrerar:

  • Dataekonomutbildning
  • Magisterutbildning i informatik
  • Systemvetarutbildning
  • Systemarkitekturutbildning
  • Fristående kurser

Internationell koordinator/internationellt utbyte

Inresande studenter

Internationell koordinator inresande studenter: Tove Pousette

Utresande studenter

Internationell koordinator utresande studenter: Tove Pousette