Pedagogik

Kontakt

 • Ärende skickas till: a3@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 13
 • Telefontid: kl. 10-12

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott för lärarutbildningar

Utbildnings- och kursplaner i KursInfo.
Ärende skickas till utbildningsutskottets funktionsbrevlåda: uuped@hb.se
Utskottssekreterare Gill Olson

Examensarbeten

Publicering/arkivering av examensarbeten i DIVA.
Ärende skickas till funktionsbrevlådan för pedagogikuppsats: pedagogikuppsats@hb.se

Utbildningsadministration

Antagning, registrering, villkor/behörighetskontroll, kurstillfällen, reservantagning, tentamenstillfällen, Ladok, ändring av provuppsättning, arkivering och studieplanering;

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: a3@hb.se 
  • Charlotte Svensson administrerar:
   • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem
   • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
   • Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
   • Behörighetsgivande program för internationella  akademiker: svenska som andraspråk och samhällskunskap
   • Fristående kurser som hör till programmen
  • Madonna Sarkis administrerar:
   • Förskollärarutbildningen
   • Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
   • Masterprogrammet i pedagogiskt arbete
   • Fristående kurser som hör till programmen
  • Gill Olson administrerar:
   • Magister i litteraturpedagogik
   • Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska och svenska som andraspråk
   • Högskolepedagogiska kurser (samt två fristående kurser)
   • Fristående kurser som hör till programmen

Internationell koordinator/internationellt utbyte

 • Inresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: internationalstudent@hb.se
  • Internationell koordinator inresande studenter: Camilla Carlsson
 • Utresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
  • Internationell koordinator utresande studenter: Camilla Carlsson