Lokalbokning

Tidspass för lokalnyttjande vid HiS

På Högskolan i Skövde finns det regler för hur lokalerna får utnyttjas tidsmässigt.

 • Kurser som ges på dagtid kan schemaläggs vardagar 08:15-17:00. Möjlighet finns att förlänga en bokning fram till klockan 18:00, om behov finns.
 • Undervisningslokaler bokas så att ett undervisningspass startar en kvart efter hel timme (t.ex. 10.15) för att ge utrymme för en grupp att hinna lämna salen innan nästa grupp tar plats.
 • En standardbokning i Skövde är på antingen två- eller fyratimmarspass, enligt indelningen;
  • 08:15–10:00
  • 10:15–12:00
  • 13:15–15:00
  • 15:15–17:00
  • 08:15–12:00
  • 13:15–17:00
 • Undantag kan göras för kursintroduktioner, samt för vissa labbsalar.
 • Om man vill boka tretimmarspass, så bokar man dessa främst på följande tider:
  • 10:15–13:00 (förutsatt att studenterna ges möjlighet till lunchrast efter passet)
  • 12:15–15:00 (förutsatt att studenterna ges möjlighet till lunchrast före passet)
  • 15:15–18:00
 • Kurs som ges på kvällstid får schemaläggas tidigast från kl. 17.00.

Önskemål

OBS! Alla önskemål måste anges i kommentarsfältet, så som:

 • projektor
 • ljud
 • musiksal
 • tre st. grupprum a 7 personer etc.

Om man skriver önskemålen någon annanstans så kommer de, på grund av begränsningar i systemen, inte med i överföringen mellan systemen. Informationen tappas då bort.

Antal studenter

Antal studenter på kursen behöver inte anges på bokningar som gäller Skövde. Den informationen ges till schemaläggarna i Skövde på annat sätt.