Tentamen

Kommunikationen runt tentamen är viktig.

 • Ange STEN under signatur i KronoX på de bokningar som gäller tentamen i Skövde.
 • Signaturen STEN signalerar till utbildningsadministratören att ditt tentamenstillfälle för Skövde ska skapas i Ladok så att dina studenter kan anmäla sig. Finns ingen anmälningslista så kan inte Skövde veta vilka och hur många som kommer till tentan.
 • Se också till att signatur för kursansvariga eller examinationsansvarig finns på bokningen så att Skövde vet vem man tar kontakt med om det finns frågor.

OBS! Det är extra viktigt att det står i tentamensbokningen/anmälningslistan hur tentamen genomförs eftersom lärosätena har olika riktlinjer att anpassa sig efter.

Bokningarna ska vara gjorda minst en månad innan tentamen ges och kommunicerade till schema- och tentamensadministrationen i Skövde terminen innan kursen startar.

 • Om ändringar görs avseende genomförande, form eller tid så meddela tentamensadministrationen på HS snarast via tentamen.boras@his.se

För att undvika eventuella störmoment ska samtliga papperstentamina i möjligaste mån förläggas till samma starttid (14:15/08:15) som ordinarie tentamina vid HS, och du behöver därför kommunicera tentamenstiden med tentamensansvarig Maria Carlstedt via tentamen.boras@his.se.

Observera att du kan använda samma tentamen trots annan starttid i Skövde. Vi håller studenterna tills sista insläpp i Borås är klart.

Kursansvariga/examinationsansvarig lärare ska inkomma med information till; tentamen.boras@his.se om hur examinationsansvarig kan nås på telefon samt vad som gäller för tentamen sex arbetsdagar före tentamen. Dessa instruktioner vidarebefordras sedan från tentamensenheten vid HS till de berörda tentavakterna i salen.

Information om sal vid examination i pappersform kan inte ges på förhand. Istället meddelar kursansvariga studenterna i KronoX att salen finns tillgänglig på examinationsdagens morgon på anslagstavla utanför entrén i hus A (campuskarta) 
Vid digital tentamen i datasal finns den angiven i KronoX. Datorsal i KronoX dyker inte upp automatiskt utan du måste höra av dig till oss i Skövde för att kunna få sal (återigen endast lördagar) samt sedan ändra i KronoX, antingen själv eller via din schemaläggare.

Inlämning av tentamensformulär

Tentamensformulär skickas via mejl/post till kopiering@his.se och tentamen.boras@his.se för uppkopiering senast sex arbetsdagar innan tentamen äger rum.

Ange antal kopior och hur du vill att tentamen ska kopieras (enkelsidigt/dubbelsidigt, ej häftad, ej gemad etc.) samt om du som examinationsansvarig vill hämta den på plats i Skövde. I annat fall skickas den till HB enligt nedan.

Utlämning av tentamensformulär inför rättning

Efter att tentamen ägt rum hämtas tentamensformulären personligen i tentamensrummet i hus E plan 2 på HS. Tentamensrummet ligger på Avdelningen för utbildnings- och studentstöd, strax innanför Studentservice. Hitta hus E på campuskartan.

Om detta inte är möjligt skickas formulären adresserat till kursansvarig lärare på HB som rekommenderat brev. Om annat sätt önskas meddela tentamensadministration på HS/HB i god tid.

Vid frågor rörande tentamen

 • Tentamensansvarig på campus Skövde:
  • Maria Carlstedt
  • Christina Hedin
  • Malin Tholson Karlsson
  • Tfn. 0500-44 80 00 (växel)
  • E-post: tentamen.boras@his.se