Kontaktuppgifter

Bemanning från Högskolan i Borås

Studierektorer för lärarutbildningarna vid Campus Varberg

Petra Pauli, prefekt
Förskollärarutbildningen
E-post: petra.pauli@hb.se
Telefon: 033-435 4563

Kajsa Paulsson, studierektor
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
E-post: kajsa.paulsson@hb.se
Telefon: 0701-853646

Studie- och karriärvägledare

Sofia Ekblad
E-post: studievagledning@hb.se
Telefon: 033-435 4090

Anna Schmidt
E-post: studievagledning@hb.se
Telefon: 033-435 4849

Campus Varbergs kontaktpersoner för lärarutbildningarna

Utbildningssamordnare för lärarutbildningarna

Annika Rydin
E-post: annika.rydin@campus.varberg.se
telefon: 0340-69 74 15
Kontor: andra våning i C-huset.

Bibliotekarie på campusbibliotek

Veronica Aasheim-Kvist
E-post: veronica.aasheim-kvist@varberg.se
Telefon: 0340-69 74 47

Reception och lokalbokning

Gunilla Fors och Viveca Sternsén
Funktionsbrevlåda reception: reception@campus.varberg.se
Telefon: 0340-69 74 00
Funktionsbrevlåda lokalbokning: lokalbokning@campus.varberg.se

Tentamensadministration

Carina Zenkert
E-post: carina.zenkert@campus.varberg.se
Telefon: 0340- 69 74 08
Funktionsbrevlåda tentamen: tentamen@campus.varberg.se

Teknisk support

Jan Svärdström, vaktmästare
E-post: jan.svardstrom@campus.varberg.se
Telefon: 0340-69 74 10 eller 070-55 86 392
Kontor: andra våningen i C-huset.

Stefan Heland, vaktmästare
E-post: stefan.heland@campus.varberg.se
Telefon: 0340-69 74 33 eller 070-1459441
Kontor: andra våningen i C-huset