Medieproduktion och IKT-stöd

Vi erbjuder hjälp i digitala verktyg som:

 • PowerPoint: Skapa och redigera presentationer med hjälp av bilder, text och animationer.
 • Zoom: Videokonferensverktyg som används för att hålla lektioner, föreläsningar och möten online.
 • Canvas: Högskolans lärplattform för att skapa och administrera kursmaterial, uppgifter och bedömningar.
 • Padlet: Online-verktyg för att skapa interaktiva väggar där användare kan dela och samarbeta kring innehåll.
 • Wooclap: Plattform för att skapa interaktiva quiz, omröstningar och live-frågor för att engagera deltagare under föreläsningar.
 • HB Play: Högskolans videoplattform för att ladda upp, dela och strömma instruktionsfilmer, scenariofilmer och föreläsningar.

Vi kan hjälpa dig producera läromedel som:

 • Filmer: Vi gör instruktionsfilmer och scenarier – ibland båda som kompletterar varandra. En film passar bra för att introducera ett moment, ofta kan en film också kompletteras med skrivna instruktioner.
 • Poddar: Ett inspelat samtal kan vara ett intressant läromedel. I vår studio kan vi spela in upp till fyra personer samtidigt. En podd passar väl för till exempel en intervju av en gäst.
 • Canvas-design
 • Inspelad föreläsning – sal: När vi spelar in sal handlar det oftast om när vi får gäster som föreläser. I andra fall rekommenderar vi inspelningar som görs i studio.
 • Inspelad föreläsning – studio: En inspelad föreläsning i studio kan göras mer modulär en de som ges i sal. Genom att dela upp föreläsningen i mindre bitar är det enklare för studenterna att ta sig fram i innehållet, och för den som föreläser är det lättare att ta bort och lägga till material. Vi kan hjälpa till med upplägg och inspelning. Du kan även få hjälp med att spela in direkt i Powerpoint.
 • Redigering av filmer: Vi kan hjälpa till med konvertering och redigeringsarbeten av dina egna filmer. Ibland används också filmer från polisen som kan behöva kortas, eller anonymiseras.
 • Inköp/rättigheter: Med hjälp av vår kommunikatör kan vi anskaffa institutionella rättigheter för visning av andras filmer i samband med undervisning. Det kan till exempel röra sig om TV-serier som vi vill kunna visa för studenterna.

Studio

I byggnad H, Sandgärdet, har högskolan två studios, vilka kan nyttjas för intervjuer, panelsamtal, webinar, inspelning av föreläsning, och poddar.