Akademins administrativa stöd

Akademistöd

Kontakt

 • Ärende skickas till: a1@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 11
 • Telefontid: kl. 10-12

Centralt verksamhetsstöd

Systemstöd

Kursutvärderingsstöd

Följande administratörer tar fram underlag till kursrapporter för akademi A1:

Ekonomi

 • Ekonom för Institutionen för resursåtervinning och hållbart samhällsbyggande,  Louise Holmgren
 • Ekonom för Institutionen för ingenjörsvetenskap,  Louise Holmgren
 • Ekonom för Institutionen för företagsekonomi och textilt management, Anita Granholm
 • Ekonom för Institutionen för textilteknologi, Anita Granholm
 • Ekonom för Institutionen för design, Anita Granholm

Campus och hållbarhet

Vi har ansvar för att arbeta strategiskt med Högskolans lokalförsörjning och operativt med genomförande av beslutade lokalprojekt samt högskoleövergripande med servicefunktioner såsom säkerhet, reception, telefoni, campusservice, vaktmästeri samt post- och godsmottagning. Vidare administrerar vi högskolans miljöledningssystem och rådgivning ges i frågor som rör hållbarhet.

 • Beställningar och felanmälningar skickas till: campusservice@hb.se
 • Växel: 033-435 40 00
 • Besöksadress: Plan 2, Receptionen hus A i byggnad Balder, Allégatan 1.

IT

Till IT-avdelningens servicedesk kan du vända dig med frågor som rör högskolans IT-tjänster, t.ex. frågor eller problem med högskolans nät, ditt användarkonto eller åtkomst till programvaror.

 • Ärende skickas till: it@hb.se
 • Telefon: 033–435 46 90
 • Servicedesk: B3, byggnad Balder

HR

Ansvarar för frågor kring lön, tjänsteresor, försäkringar samt sjuk/VAB-anmälan.

 • Ärende skickas till: hr@hb.se
 • Servicetelefon till HR-lön: 033-435 43 00
 • Telefontid varje dag kl. 08:30-11:30
 • Personligt besök: Trapphus T3, våning C600

HR-specialist

Svarar på frågor kring arbetsrätt, rekrytering, arbetsmiljö och kompetensförsörjning m.m.
Ärende skickas till HR-specialist: Sara Svensson

Kommunikation

Hit kan du vända dig med frågor som rör webben, marknadsföring, presskontakt och studentrekrytering.

Studentcentrum

Studentcentrum tillhandahåller studentnära och administrativt stöd till studenter inom studie- och karriärvägledning, studenthälsa, stöd för studenter med funktionsnedsättning genom ett riktat pedagogiskt stöd, studentexpeditionen och studentombudsman.

Mer information om Studentcentrum finns på följande webbsida: Studentcentrum - Högskolan i Borås (hb.se)