Studentcentrum

Avdelningen har en tydlig målgrupp: presumtiva studenter, innevarande studenter och alumner. All verksamhet genomsyras av målet om att ha studentens lärande i centrum samt bidra till en hållbar studietid för studenten.

I uppdraget ingår samarbete och stöd till högskolans medarbetare i syfte att bidra till högskolans mål som det attraktiva lärosätet och strategierna miljöer för lärande samt tillsammans och gränsöverskridande.

Våra ansvarsområden

Riktat pedagogiskt stöd

Studentexpeditionen

Studenthälsan

Studentombudsman

Studie- och karriärvägledning