Studentcentrum

Avdelningen har en tydlig målgrupp: presumtiva studenter, innevarande studenter och alumner. All verksamhet genomsyras av målet om att ha studentens lärande i centrum samt bidra till en hållbar studietid för studenten.

I uppdraget ingår samarbete och stöd till studenter och högskolans medarbetare för att bidra till högskolans mål som det attraktiva lärosätet och strategierna miljöer för lärande samt tillsammans och gränsöverskridande.

Studentcentrums ansvarsområden:

Riktat pedagogiskt stöd

Tentamen

Studenthälsan

Studentombudsman

Studie- och karriärvägledning