Rutin för kursutvärdering vid Akademin för textil, teknik & ekonomi

Syftet med kursvärdering är att:

  • möjliggöra för studenter att utöva inflytande och ta ansvar för sitt eget lärande
  • utgöra underlag för systematisk uppföljning och kontinuerlig utveckling av utbildning
  • utgöra underlag för lokala och nationella utbildningsutvärderingar

Stöd för hur du kan tänka när du tar fram kurs- och programrapport (pdf)

Rutinen i sin helhet som nedladdningsbar PDF

Rutin för kursutvärdering vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (Dnr 589-20) (pdf)

Övergripande process och tidsramar för kursutvärdering

Arbetsgång kursansvarig lärare

Arbetsuppgifter för ansvarig chef

Administrativt stöd

Mall kursrapport