Rutiner

Beredningsrutiner till utbildningsutskottet

Rutin för beredning av ärenden till utbildningsutskott vid A1 (pdf)

Hållbar utveckling

Rutin för nominering av examensarbete som integrerat perspektivet hållbar utveckling Dnr 481-17 (pdf)

Internationalisering

Rutin för upprättande av avtal med internationella partnerlärosäten Dnr 474-17 (pdf)
Checklista för upprättande av avtal med internationella partnerlärosäten Dnr 474-17 (pdf)'

Rutin för kursutvärdering

Information om rutinen finns här

Rutin för programutvärdering

Information om rutinen finns här

Projektledning

Administrativ rutin för projekt finansierade genom EUs ramprogram Dnr 690-18 (pdf)

Administrativ rutin för externfinansierade projekt Dnr 690-18 (pdf)

Avtalsmallar

Akademins avtalsmallar finns tillgängliga på G: i en under mapp till A1-Utbildning. Följande mallar finns tillgängliga:

  • Avtalsmall på svenska för examensarbete
  • Avtalsmall på engelska för examensarbete 
  • Avtalsmall på svenska för praktikplats
  • Avtalsmall på engelska för praktikplats