Rutin för programutvärdering vid Akademin för textil, teknik & ekonomi

Syftet med programutvärdering är att:

  • möjliggöra för studenter att utöva inflytande och ta ansvar för sitt eget lärande
  • utgöra underlag för systematisk uppföljning och kontinuerlig utveckling av utbildning
  • utgöra underlag för lokala och nationella utbildningsutvärderingar

Stöd för hur du kan tänka när du tar fram kurs- och programrapport (pdf)

Rutinen i sin helhet som nedladdningsbar PDF

Rutin programutvärdering_A1 (Dnr: 588-20) (pdf) 

Övergripande process och tidsramar för programutvärdering

Arbetsgång programansvarig lärare

Arbetsuppgifter för ansvarig chef

Administrativt stöd

Mall programrapport