Om akademin

Inom akademin finns fem institutioner: institutionen för företagsekonomi och textil management, institutionen för ingenjörsvetenskap, institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, institutionen för textilteknologi, samt institutionen för design. Utöver de fem institutionerna finns en avdelning för verkstädernas personal.

Vi har utbildningar på grund- och avancerad nivå och utbildar bland annat ingenjörer, ekonomer, modedesigners, butikschefer och textila produktutvecklare.

I akademin ingår centrumbildningen:

I akademin ingår också Textilhögskolan