Vårdvetenskapliga kurser och seminarier våren 2018

Vårdvetenskapliga seminarier

10/1 kl. 13-15 sal C728: Forskargruppen Vårdande i högteknologiska miljöer bjuder in till teoretisk presentation och postervandring med temat "Vaka som en del av vårdandet"

11/4 kl. 13-15 sal E604: Professor Kate Galvin från University of Brighton föreläser med temat Health and Wellbeing

Ingen anmälan krävs

Vårdvetenskapliga frukostseminarier

Tema för vårens seminarier:
Fördjupning i vårdteorier i relation till vårdvetenskap
Hur och när kan vårdteorier användas för att tydliggöra patientperspektivet?

12/3 kl. 8.30–10 sal C728
11/4 kl. 8.30–10 sal C728
30/5 kl. 8.30–10 sal C728

Önskvärt är att varje deltagare finns med vid alla seminarietillfällena för att få en progression och fördjupa reflektionerna. Anmäl till lina.palmer@hb.se eller elisabeth.lindberg@hb.se

Föreläsningar i kursen Introduktion till vårdvetenskap

5/2 kl. 9-12 Människan som patient (Elisabeth Lindberg)
9/2 kl.9-12 Hälsa och lidande (Yvonne Hilli)
5/3 kl. 9-11 Vårdande och vårdrelation (Camilla Eskilsson)

Ingen anmälan krävs

Vårdvetenskapliga kurser med start v 3

I patientens värld – patientperspektivet 7.5 hp grundnivå, start v.3
I patientens värld – med existensen i fokus 7.5 hp avancerad nivå, start v.3
Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget – betydelsen av Merleau-Pontys filosofi för vårdvetenskap 7.5 hp avancerad och forskarnivå, start v.3 (första kursdag v.4)

Vid intresse kontakta lina.palmer@hb.se eller elisabeth.lindberg@hb.se

Hälsningar
Lina Palmér och Elisabeth Lindberg