Strategier för forskning och forskarutbildning vid A2

De forskargrupper som ingår i ett av högskolans prioriterade forskningsområden utvecklar strategin och identifierar hur de tillsammans kommer att bidra till samhällsutveckling.

Strategierna utgör ett underlag för ett systematiskt arbetssätt och kontinuerlig uppföljning av hur forskningen utvecklas, samt hur forskningsstrategier och högskolans mål och strategier stödjer varandra.

2023

Strategi för forskning och forskarutbildning inom området Människan i vården