Akademiråd

Akademiråd för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd:

Akademichef – Katarina Karlsson
Forskare – Leif Sandsjö
Controller – Katarina Manfredsson

Extern representation


Ledamot –  Boubou Hallberg (sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs Sjukhus)
Ledamot – Lars Rydhede (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
Ledamot – Sineva Ribeiro (Ordförande Vårdförbundet)
Ledamot – Johan Åkesson (Studentkåren)

Andra personer adjungeras in vid behov

Sekreterare - Ann Löthman