Programråd

Syftet med programråd, som definieras i Riktlinjer för inrättande av program­råd vid Högskolan i Borås (dnr: 560-17), är att kvalitetssäkra utbildningars relevans, med särskilt fokus på professions- och forskningsanknytning för akademiernas utbildningar, genom att erbjuda ett forum där externa och interna intressenter möts för att diskutera strategiska utbildningsfrågor.

På Akademin för vård, arbetsliv och välfärd finns tio programråd:

  • Programråd för sjuksköterskeutbildning
  • Programråd för barnmorskeutbildning
  • Programråd för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
  • Programråd för specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot anestesisjukvård, mot intensivvård och mot operationssjukvård
  • Programråd för specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot distriktssköterska, mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och mot vård av äldre
  • Programråd för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård
  • Programråd för master i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologiska miljöer
  • Programråd för kandidatprogram i offentlig förvaltning
  • Programråd för organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS)
  • Programråd för utbildningar inom organisering, ledarskap och administration i vård- och omsorgssektorn