Ann-Helén Sandvik

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4760

E-post: ann-helen.sandvik@hb.se

Rumsnummer: D730

Signatur: AHSA