Ann-Helén Sandvik

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4760

E-post: ann-helen.sandvik@hb.se

Rumsnummer: D730

Signatur: AHSA