Verksamhetsplan och handlingsplaner

2024

  • Verksamhetsplan för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 2024-2026 finns tillgänglig via högskolans diarium. Diarienummer: 208-24. Den finns även att läsa i systemet LOTS.

2023

  • Verksamhetsplan för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 2023-2025 finns tillgänglig via högskolans diarium. Diarienummer: 092-23

2022

2021

2020

2019

2018

 

2017

2016