EduTech

EduTechs uppdrag är att utveckla och samordna digitalt stöd med lärandet i fokus. Vår vision är att vara en resurs dit alla lärare kan vända sig för att få praktiskt stöd för planering och genomförande av all slags undervisning, både på campus och på distans i olika former av digitala lärmiljöer. Utifrån den pedagogiska idé som läraren vill förverkliga, ger EduTech råd och stöd om användandet av digitala verktyg vid olika lärandeaktiviteter. EduTech är också ett stöd för alla medarbetare inom högskolan som vill utveckla sin kompetens i att använda digitala verktyg.

Högskolans bibliotek ansvarar för samordningen av EduTech och arbetet sker i nära samverkan med Enheten för högskolepedagogisk forskning och utveckling.

EduTech-teamet

Emma Almingefeldt, universitetsadjunkt

Mattias Gustafsson, IKT-pedagog

Jonas Gilbert, bibliotekschef

Linda Lindén, IKT-pedagog

Oscar Lisnell, medieproduktion

Mikael Löfgren, specialist AV-teknik

Christian Mohr, strategiskt IT-stöd

Tobias Ruhtenberg, universitetsadjunkt

Kristina Orava, studieadministrativ handläggare

Christofer Ögren, IKT-pedagog