Arbetsmiljökommitté

Enligt högskolans lokala arbetsmiljöavtal utgör enheten Verksamhetsstöd ett skyddsområde och ska därför ha en arbetsmiljökommitté. Arbetsmiljökommitténs uppgift är att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet vid VS och följa arbetets genomförande. Vidare ska kommittén vara rådgivande till förvaltningschefen i arbetsmiljöfrågor.

Högskolans lokala arbetsmiljöavtal

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet

Verksamhetsstöd tar fram en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet varje år. Ta del av aktuell handlingsplan genom att kontakta registraturet.

Sammansättning

För arbetsgivaren:

  • Anna Cregård, förvaltningschef
  • Charlott Sundeen, avdelningschef Campus och hållbarhet och stf förvaltningschef

För information om skyddsombud, se sidan Lokala arbetsmiljökommittéer.