Arbetsmiljökommitté

Enligt högskolans lokala arbetsmiljöavtal utgör enheten Verksamhetsstöd ett skyddsområde och ska därför ha en arbetsmiljökommitté. Arbetsmiljökommitténs uppgift är att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet vid VS och följa arbetets genomförande. Vidare ska kommittén vara rådgivande till förvaltningschefen i arbetsmiljöfrågor.

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet

Verksamhetsstöd tar fram en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet varje år. Ta del av aktuell handlingsplan genom att kontakta registraturet.

Sammansättning

För arbetsgivaren:

  • Anna Cregård, förvaltningschef
  • Charlott Sundeen, avdelningschef Campus och hållbarhet och stf förvaltningschef

För arbetstagarna:

  • Hanna Hallnäs (skyddsombud för Studentcentrum, IT och Akademistöd)
  • Susanne Sabel (skyddsombud för Ekonomi, HR och Utbildningsstöd)
  • Carina Théen (skyddsombud för Bibliotek, Campus och hållbarhet och Kommunikation)

För studenterna:

  • Vakant, studerandeskyddsombud