Uppgradering av Zenworks-agent 9 april

2024-04-11 10:22

Har du tidigare kört en uppgradering av Zenworks-agenten och har problem att se program via Start > HB kan du få upp en fråga om att installera agenten på nytt. Klicka på Ja och låt installationen köra igen.

2024-04-11 15:44

Vi har sett att vissa datorer har fått problem vid uppdateringen. Detta innebär att du inte kan starta program via Start > HB.

Felsökning pågår

2024-04-09

Det kommer inom kort skickas ut en uppgradering av Zenworks-agenten från version 20.1 & 20.3 till 23.4 på samtliga klienter.

Har du en av de äldre versionerna av agenten kommer datorn att meddela om att den behöver startas om efter installationen är klar.