Årskort kollektivtrafiken 

De medarbetare som vill köpa kortet gör en beställning via högskolan som köper kortet av Västtrafik. Betalningen för kortet görs genom löneavdrag under 12 månader.

Erbjudandet gäller tillsvidareanställd personal och de som är anställda minst ett år från och med kortets startdatum. Avdraget görs från nettolönen.

De kort som erbjuds är ABC, BC och C.

Se aktuella priser på Västtrafiks webbsida

Ansökan görs i Primula där även villkoren framgår. Ansökan/förbindelsen måste vara HR tillhanda senast den 10:e dagen i månaden för att det ska börja gälla den 1:a kommande månad.

Frågor om förmånen besvaras av HR.

E-post: hr@hb.se