Anställningsvillkor

Högskolan har slutit ett lokalt kollektivavtal med stöd av Villkorsavtal/-T för att precisera vissa anställningsvillkor som enbart omfattar högskolan.

Ta del av högskolans lokala kollektivavtal (pdf)