Anställningsvillkor

Högskolan har slutit ett lokalt kollektivavtal med stöd av Villkorsavtal/-T för att precisera vissa anställningsvillkor som enbart omfattar högskolan.

Lokalt villkorsavtal

Ta del av högskolans lokala villkorsavtal, gäller från och med 2021-09-01 (pdf)