Checklista vid bedömning av risker vid ensamarbete

Nedanstående frågor kan utgöra en grund vid planering och uppföljning av ensamarbete. Det är lämpligt att gå igenom frågorna tillsammans med berörda medarbetare och skyddsombudet. I föreskriften om ensamarbete finns definitioner, förtydliganden och allmänna råd som kan vara ett stöd vid genomgången.

  • I vilka situationer förekommer ensamarbete i vår verksamhet?
  • Vilka risker finns, vad kan tänkas inträffa?
  • Vilka instruktioner finns om det skulle inträffa?
  • Vilka rutiner och kommunikationsmöjligheter finns för att hålla kontakt med den som arbetar ensam? (till exempel social kontakt, råd i en svår situation)
  • Vilka möjligheter finns att kalla på hjälp? (till exempel vid olyckor, hotfulla eller andra akuta situationer)
  • Hur är de anställda förberedda på arbetsuppgifterna? (till exempel utbildning, tillgång till information, instruktioner och rutiner)