Arbetsmiljö

Målsättningen är att Högskolan i Borås ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett förstahandsval när blivande studenter söker utbildning. Verksamheten kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet, kreativitet och flexibilitet.

Lagar och föreskrifter Arbetsmiljöpolicy HBs arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning Samarbetsformer Arbetsmiljökompetens Företagshälsovård Information om regelbunden undersökning av arbetsförhållanden Information om undersökning och riskbedömning när något hänt, så att det inte händer igen Information om undersökning och riskbedömning inför förändringar Steg ett i processen för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp, det vill säga undersökning av arbetsförhållanden. Läs mer här. Steg två är riskbedömning, rutinerna finns här Steg tre innebär att åtgärda direkt, om det inte går gör en handlingsplan. Läs mer här. Steg fyra, sista steget, innebär att följa upp åtgärder och även arbetsmiljöarbetet i stort, samt att rapportera. Läs mer här. Vad säger lagen om undersökning och riskbedömning? Alkohol, tobak och droger Anställning och introduktion Arbetsplatser vid HB Arbetsskador och tillbud Brandskydd (SBA) Diskriminering Distansarbete Friskvård Första hjälpen och krisstöd Förändringar och inköp Hot och våld Organisatorisk och social arbetsmiljö Blankettarkiv Student Utgångspunkter Genomförande Rutiner Det här är startsidan i Arbetsmiljöguiden. På sidan visas SAMpyramiden som är en översiktsbild över arbetsmiljöarbetet vid HB. SAMpyramiden är indelad i tre huvuddelar uppifrån, Utgångspunkter - Genomförande - Rutiner, vilka även kan nås via menyn i vänsternavigeringen. Varje huvuddel är sedan indelad i klickbara delar som leder vidare till fördjupad information. För muspekaren över de klickbara delarna eller tabba dig stegvis fram så läses rubrikerna på de klickbara delarna upp. Orientera dig vidare till önskat avsnitt den här vägen och därefter på samma sätt i underliggande bilder.

Högskolans årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns på webbsidorna Högskolans arbetsmiljöarbete.