Kursutveckling – bedömning och examination i högre utbildning (2 veckor)

Deltagarnas erfarenheter av undervisning och examination ligger till grund för kursens fokus på synliggörandet av studenters kunskapsutveckling. Det konkreta arbetet med kursplaner och kursupplägg är centralt i kursen och deltagarna får möjlighet att diskutera avvägningar och formuleringar, pedagogiska såväl som rättssäkra. Former för examination och lärares handlingsutrymme behandlas och diskuteras. Vidare problematiseras breddad rekrytering och breddat deltagande kopplat till kursupplägg.

För kursintyg för behörighetsgivande utbildning krävs deltagande i samtliga kursaktiviteter samt genomförande av kursuppgifter enligt angivna krav.

Deltagare i behörighetsgivande utbildning har förtur.

Kursbeskrivning

Kursen ges inte höstterminen 2024

 

 

För mer information

Kontakta linda.borglund@hb.se