Kursutveckling – bedömning och examination i högre utbildning (2 veckor)

Deltagarnas erfarenheter av undervisning och examination ligger till grund för kursens fokus på synliggörandet av studenters kunskapsutveckling. Det konkreta arbetet med kursplaner och kursupplägg är centralt i kursen och deltagarna får möjlighet att diskutera avvägningar och formuleringar, pedagogiska såväl som rättssäkra. Former för examination och lärares handlingsutrymme behandlas och diskuteras. Vidare problematiseras breddad rekrytering och breddat deltagande kopplat till kursupplägg.

För kursintyg för behörighetsgivande utbildning krävs deltagande i samtliga kursaktiviteter samt genomförande av kursuppgifter enligt angivna krav.

Kursbeskrivning

Kursen ges på distans via Zoom under följande datum vårterminen 2024:

Torsdag 25 januari. 09:00–12:00 Introduktion - Constructive alignment
Torsdag 1 februari  kl. 09:00–12:00 - Constructive alignment - kritiskt perspektiv
Torsdag 8 februari  kl. 09:00–12:00  Kursplanearbete
Torsdag 22 februari   kl. 09:00–12:00  Breddad rekrytering och breddat deltagande
Torsdag 29 februari kl. 09:00–12:00 Examination och bedömning
Torsdag 7 mars kl. 09:00–15:00 (som längst) Examination

Deltagare i behörighetsgivande utbildning har förtur.

Senaste dag för anmälan: 5 januari

För mer information

Kontakta linda.borglund@hb.se 

Anmäl dig till utbildningen

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera kursen, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önske­mål om specialkost. Uppgifterna kommer att lagras i en databas som kursadministratörer och centrala webbskribenter har tillgång till och kommer att raderas efter kursens slut.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd