Supervising doctoral students (4 weeks)

I kursen ingår centrala teman såsom forskarutbildningens mål, innehåll och form samt lokala, nationella och internationella regelverk. Studiekulturer och olika dimensioner av maktrelationer i samband med handledning behandlas. Vidare ingår problematisering av handledarstilar, handledningssituationer och den egna handledarrollen. Dessutom behandlas forskningsprocessers faser såsom planering, skrivande, kritiskt tänkande samt värdering och kommunikation av forskningsresultat. I kursen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner, litteraturseminarier och övningar.

Att handleda doktorander, kursbeskrivning (pdf)

Kursen har sammanlagt sju schemalagda kurstillfällen. 

För att få kursintyg krävs, förutom fullgjorda kursuppgifter, deltagande vid samtliga kurstillfällen. Kursen ger inte högskolepoäng.

________________________

Att handleda doktorander

Kursen ges vårterminen 2024 på engelska, men med möjlighet att använda svenska i uppgifter och diskussioner.

Datum: 
30 och 31 januari
19 och 20 mars
28 och 29 maj 

Anmälan är stängd.

Läs mer om kursen och gör din anmälan genom att byta språk till engelska högst upp på den här webbsidan.

Vid frågor, kontakta Magnus Levinsson