Magnus Levinsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete (HUF)

Telefonnummer:

Mobilnummer: 033-4354511

E-post: magnus.levinsson@hb.se

Rumsnummer: B620

Signatur: MALE