Magnus Levinsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4511 E-post: magnus.levinsson@hb.se Rumsnummer: B610 Signatur: MALE