Introduction to teaching (3 credits)

I kursen behandlas studenters lärande och lärarprofessionen med syftet att öka deltagarnas förmåga att undervisa och utvecklas som lärare inom högskolan. Kursens utgångspunkt utgörs av grundläggande begrepp och modeller för lärande, samt deltagarnas egen erfarenhet av lärarprofessionen. Dessa analyseras och relateras till deltagarnas kunskapssyn, till olika praktiker inom det egna kunskapsområdet, samt till studenternas framtida professioner.

Kursen startar i slutet av september 2023.

Kursen ges på engelska. Därför hittar du mer information och anmälan på den engelska versionen av sidan. Välj "In English" i menyn ovan.

För mer information om kursen kontakta Reed Curtis.