Reed Curtis

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5978

E-post: reed.curtis@hb.se

Rumsnummer: B628

Signatur: RECU