Zoom

Tidigare har Högskolan i Borås (HB) använt sig av Adobe Connect Pro, men i fortsättningen kommer ZOOM att vara HB:s system för distansundervisning och videokonferens.

Guider

ZOOM Getting Started manual för PC och MAC

ZOOM Video Tutorials

Delta i ett ZOOM-möte (video)

Logga in på ZOOM webb för att:

  • "Join" (Anslut till ett pågående möte)
  • "Host" (Starta ett nytt möte)
  • "Sign in" (Konfigurera ditt konto)

Läs mer om systemet på ZOOM:s webb under rubriken "Getting Started".

Manual för Zoom

ZOOM Getting Started manual för PC och Mac

Instruktionsvideo för Zoom

Zoom Video Tutorials

Delta i ett Zoom-möte (video)

Lathundar för Zoom

Lathund för Zoom (pdf)

Lathund för "polling" i Zoom (pdf)

Lathund för Zoom - för studenter (pdf)

Läs mer

Läs mer om systemet på ZOOM:s webb under rubriken "Getting Started".

Du kan också logga in på ZOOM utan att använda ZOOM-klienten.

Logga in på ZOOM för att:

  • "Join" (Connect to a meeting in progress)
  • "Host" (Start a meeting)
  • "Sign in" (Configure your account)

Säkerhetsproblem med Zoom?

Zoom-klienten som högskolan tillhandahåller är en installation från SUNET och NORDUnet som är helt skild från den publika Zoom-lösningen (Zoom cloud). Den publika är det som oftast diskuteras i media kring säkerhetsproblem m.m. Du ska alltså inte googla fram en länk till Zoom utan använda den länk du hittar på under "Hitta direkt" på anställdwebben eller öppna Zoom-klienten via start menyn.

Kontakt

Har du frågor eller behöver hjälp för att komma igång, kontakta Ramón Garrote.