Ramon Garrote

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4676

E-post: ramon.garrote@hb.se

Rumsnummer: B615

Signatur: RAG

Mitt forskningsintresse gäller användningen av digitala resurser i högre utbildning.

Jag disputerade 2015 avhandlingen heter ”Educational Software in Engineering Education”. Annat publicera material finns publicerat på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) på Högskolan i Borås.

Jag arbetar på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås.

Utmärkelser

El sello de la CUJAE’ - en utmärkelse från Instituto Superior Politécnico José Antonio Echebarria (ISPJAE) 2012. The ‘Innovative and Creative Teaching’ - en utmärkelse från the Rede International e Escolas Criativas, 2012, Orleans, Brazil.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.