Active Learning Classroom (ALC)

Vid Högskolan i Borås finns en lokal (kallas "Loftet") för aktivt lärande, som är utformad enligt ALC-koncept med runda bord för samarbete.  Skrivtavlor, bildskärmar mm finns vid varje bord för att främja interaktiv undervisning.

Ladda ner lathund för användning av ALC-rum (pdf)

Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF) erbjuder coachning och pedagogisk rådgivning i Active Learning Classroom (ALC).Kontakta Ramón Garrote, lektor i högskolepedagogik, för mer information och/eller komma överens om en tid som passar er.