Jämställdhetsintegrering i praktiken

Baskunskaper och vägledning för jämställd undervisning

På Högskolan i Borås ska studenter mötas av en miljö där alla bemöts och bedöms likvärdigt utifrån intresse och kunskap och inte utifrån normer kring kön. Studenterna ska dessutom i sin utbildning få kunskap om och möjlighet till att diskutera och problematisera jämställdhets- och genusfrågor för att kunna verka för ett mer hållbart samhälle.

I denna kortkurs får du baskunskaper om jämställdhet och genus samt konkreta exempel på och metoder för en mer jämställd undervisning. Första tillfället ägnas främst åt genomgång av begrepp, riktlinjer, lagar och teoretiska grunder. Andra tillfället blir det diskussion, exempel och praktisk tillämpning

Kursen vänder sig till all undervisande personal inom högskolan. Vi skräddarsyr upplägg för exempelvis kurslag, programlag eller institutioner.

För mer information, kontakta Linda Borglund

E-post: linda.borglund@hb.se