Linda Borglund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5956

E-post: linda.borglund@hb.se

Rumsnummer: B626

Signatur: LID