Linda Borglund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-435 5956

Mobilnummer:

E-post: linda.borglund@hb.se

Rumsnummer: B626

Signatur: LID