Kursplanearbete

Delarna hänger ihop genom att de avvägningar och formuleringar – pedagogiska och rättssäkra – som görs i det konkreta arbetet med kursplanedokumentet är avhängiga kursplanens process genom våra regelverk, kontrollorgan och administrativa system.

Anmälan senast den 15 januari 2024.

Utbildningens upplägg

Kursen ges via Zoom. 

Del 1

14 februari 2024, kl. 13:00–16:00

Vad behöver jag ha koll på inför arbetet med kursplanen?

Den här halvdagen handlar om den kunskap som kursansvarig måste ha i samband med den process som en kurs – ny eller reviderad – går igenom för att så småningom bli fastställd och kunna kommuniceras till studenter.

Vi kommer att redogöra för kursplanens tidslinje och process samt belysa den planering och de ställningstaganden som kursansvarig behöver göra. Sådana ställningstaganden förutsätter kunskaper om kursens sammanhang såsom utbildningsplan, målmatris och progression inom program samt om regelverk och kvalitetssäkringsorgan.

Del 2

21 februari, kl. 13:00–16:00

Vad behöver jag ha koll på i arbetet med kursplanen?

Den här halvdagen handlar om de avvägningar och formuleringar – pedagogiska såväl som rättssäkra – som måste göras i det konkreta arbetet med kursplanedokumentet. Att formulera mål, innehåll och syfte samt bestämma examinationsformer i en kursplan är en pedagogisk uppgift som förutsätter kunskaper om vad studenterna ska lära sig genom kursen, hur det ska gå till och hur det kan examineras.

Vi kommer att gå igenom kursplanens olika delar belysa både det handlingsutrymme som finns och de gränsdragningar som måste göras. Tillfälle för frågor och diskussion kommer att finnas.

Kursledare: Johan Drotz och Marie Wannberg

Vid frågor, kontakta Marie Wannberg