Att ge stöd till studenter med funktionsnedsättning

Regler i all ära - men hur gör jag i praktiken?

I samverkan med Studentcentrum erbjuder HUF en kortkurs kring regler, rutiner och råd för att stödja studenter med funktionsnedsättning. Anita Lindahl, Josefin Skytt och Mikaela Blomgren-Fridén, samordnare för riktad pedagogiskt stöd, medverkar i kursen. Kursen vänder sig till undervisande personal.

Innehåll:

  • Lagar, riktlinjer och rutiner
  • Praktiska exempel
  • Diskussioner och frågor utifrån deltagarnas erfarenheter

Vårterminen 2024
Kursen ges 11 april kl. 9-12
Sal A606. Fika ingår.

Anmälan senast 1 april

Kontakta Linda Borglund för mer information.