Introduktion av digitala hjälpmedel till dig som är nyanställd lärare vid Högskolan i Borås

Introduktionen omfattar digitala hjälpmedel som du som lärare behöver känna till och som du kan använda i din undervisning. Vi rekommenderar dig därför som nyanställd att ta del av dessa workshoppar.

Ramón Garrote, universitetslektor vid Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF) är lärare vid denna genomgång. .

Har du frågor om inplanerade utbildningstillfällen, kontakta Ramón Garrote

ZOOM är Högskolan i Borås verktyg för online-konferens och undervisning.

CANVAS är högskolans lärplattform. Alla nyanställda erbjuds en grundutbildning i CANVAS.  Mejla till Canvas support för att få mer information.

E-post: canvas@hb.se

HB-Play är en tjänst för att hantera och spela in video. I tjänsten finns ett verktyg som heter Capture Space där du kan spela in video för senare publicering.