Bild på en finsk fors

Nordplus - Nordiskt/baltiskt nätverk

Syftet med Nordplusprogrammet är att stärka samarbetet mellan de institutioner som deltar i programmet genom utbyten, erfarenheter, god praxis och innovativa resultat. Bidrag kan sökas för nätverkssamarbete, intensivkurser, gemensamma studieprogram samt student- och lärarmobilitet. 

Ansökan och rapportering görs elektroniskt i Nordplus ansökningssystem.

Mer information om Nordplus för högre utbildning finns på utbyten.se.