Bild på en jordglob

Internationellt utbyte och samarbete

Erasmus+ personalfortbildning

Alla anställda vid Högskolan i Borås har möjlighet till kompetensutveckling genom Erasmusprogrammet. Exempel på fortbildningsaktiviteter är att jobbskugga vid ett företag, en organisation eller ett lärosäte. Du kan också delta i kurser, seminarier, workshops eller Staff Weeks som har en koppling till dina arbetsuppgifter.

Läs mer om Erasmus+ personalfortbildning här

Erasmus+ undervisning

För dig som är undervisande personal finns möjlighet att undervisa vid högskolans partneruniversitet inom Erasmus+. All typ av undervisning av studenter räknas - exempelvis föreläsningar, seminarier, examination eller handledning.

Läs mer om Erasmus+ undervisning här

Nordplus

Inom Nordplusprogrammet kan du ingå nätverk med kollegor från Nordiska och Baltiska länder. Programmet möjliggör utvecklingsprojekt samt mobilitet för lärare och studenter.

Läs mer om Nordplus här

STINT- Teaching sabbatical

Du som är lärare vid Högskolan i Borås kan genom Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) få stipendium inom programmet Teaching Sabbatical för vistelse vid ett lärosäte i Hong Kong, Singapore, Japan eller USA och där delta i planering och genomförande av undervisning.

Läs mer om STINT här