Teaching Sabbatical – STINT

Du som är forskare och lärare vid Högskolan i Borås kan genom Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) få stipendium för vistelse vid ett lärosäte i Hong Kong, Singapore, Japan eller USA och där delta i undervisning. Med dig hem tar du erfarenheter inte bara om undervisning, utan också sådana som kan leda till förändring och utveckling av högskolan. Stor vikt läggs vid tillvaratagandet av dessa erfarenheter efter avslutad utlandsvistelse.

STINT Teaching Sabbatical är ett stipendieprogram som vill stimulera till ökat internationellt utbyte vad gäller undervisning och utveckling av utbildning genom att svenska lärare får möjlighet att vistas vid ett lärosäte med hög utbildningskvalitet. Syftet med programmet är att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfaren­heter med utgångspunkt i lärar­rollen, snarare än i forskar­rollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och att nya nätverk bildas.

Läraren som nomineras ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid högskolan. Stipendiet, som är personligt och skattefritt, tilldelas läraren. Mervärdet av vistelsen, varifrån erfarenheter ska kunna leda till förändring och förnyelse av högskolan, är viktigt och därför är förankringen inom akademin viktig. Stipendiebeloppet fastställs av STINT och beräknas utifrån lönebortfall och merkostnader i samband med vistelsen. STINT bekostar resan till och från vistelseorten för stipendiaten och eventuella medföljande.

Läs mer om STINT Teaching Sabbatical (extern länk).

Ansökan

Högskolan har möjlighet att nominera två kandidater. Intresserade lärare diskuterar med sin ledning och gör en intresseanmälan till Högskolan i Borås på avsedd blankett, som tillhandahålls av akademisamordnaren för internationalisering. Samtliga ansökningshandlingar ska vara på engelska.

I din ansökan till att bli nominerad av Högskolan i Borås ska du beskriva varför du söker STINT Teaching Sabbatical, varför du är en lämplig kandidat och hur erfarenheten kommer att gynna Högskolan i Borås. Ansökningar skickas till samordnaren för internationalisering vid din akademi.

Fyll i ansökningsblanketten som finns på STINT:s webbsida. Klicka på länken "Teaching Sabbatical nomineringsformulär för universitet (Word) (på engelska)"

Deadline för din ansökan är den 31 augusti 2023.

Kontakta akademisamordnare för internationalisering

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Jenny Balkow
E-post: jenny.balkow@hb.se 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Laura Darcy
E-post: laura.darcy@hb.se

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Veronica Trépagny
E-post: veronica.trepagny@hb.se

Rapportering

Som STINT-stipendiat är du skyldig att lämna in en rapport om ditt utbyte till Högskolan i Borås. Detta görs på särskilt formulär som medföljer meddelandet om beviljande. Högskolan i Borås och stipendiaten utarbetar gemensamt en plan för hur stipendiatens kunskap och erfarenhet ska spridas och tas tillvara i organisationen.