Pedagogisk introduktionskurs

Kursen vänder sig till nyanställda lärare utan tidigare undervisningsvana och är en introduktion i hur det är att arbeta som lärare på Högskolan i Borås.

Innehåll
Kursen behandlar undervisningsformer, kursplanering, presentationsteknik samt styrdokument och ges enskilt eller i grupp. Introduktionen erbjuds kontinuerligt efter behov och omfattar en eller två halvdagar. 

Kontakt för mer information och intresseanmälan

Linda Borglund