Nyanställd

Här har du möjlighet att vidga dina vyer, skapa nya kontakter och bidra till att utveckla ett redan framstående lärosäte. Oavsett organisatorisk tillhörighet så ska du känna att du har möjlighet att påverka och bidra till hela högskolans utveckling. Vi arbetar för att vara en nära högskola, oavsett om det gäller mellan studenter och lärare, kollegor emellan eller mellan ledning och medarbetare. Tillsammans kan vi utmana och utveckla det vi gör och därigenom nå resultat.

För oss på Högskolan i Borås är det viktigt att våra studenters utbildning ger en akademisk grund samtidigt som utbildningen leder till jobb. Vi utgår från en tanke där teori och praktik är två sammanflätade perspektiv som berikar varandra – vetenskap för profession helt enkelt. Läs gärna mer om våra mål och visioner.  

Som nyanställd finns det ofta många frågor och funderingar kring hur allt fungerar och vem man vänder sig till om vad. Vi hoppas att du känner att du har möjlighet att få hjälp av kollegor i detta inledningsskede, och tveka inte att fråga en kollega eller chef om det är något du funderar över.

Vet du om att du som nyanställd hos oss på Högskolan i Borås har möjlighet att beställa kontorsartiklar som underlättar i din vardag? Läs mer om startpaket för nyanställda.

Är du nyanställd och ska undervisa? Läs mer om högskolepedagogisk kompetensutveckling.

Återigen, varmt välkommen till oss!