Intresseanmälan till att bli intern miljörevisor

Syftet med miljörevisionen är att undersöka hur det systematiska arbetet med hållbar utveckling (HU) fortskrider på högskolan och hur det kan förbättras.

Som miljörevisor är du verksam under en tvåårsperiod och du reviderar en annan enhet än den du är anställd vid (akademi eller avdelning), vilket ger en god insikt i hur andra delar av verksamheten arbetar. Inför uppdraget erbjuds du utbildning i intern miljörevision.

Som intern miljörevisor bör du vara nyfiken på högskolans organisation och se på revisionsslutsatserna objektivt.

Omfattning

  • Du deltar vid 2–3 möten i internrevisionsgruppen per år.
  • Intervjutid och sammanställning av rapporten ihop med revisionsplanerare omfattande cirka 20 timmar.
  • Utbildning: cirka 12 timmar

Som statlig myndighet ska högskolan följa förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Förordningen ställer krav på att statliga myndigheter ska ha ett systematiskt miljöledningsarbete och att detta ska revideras utifrån förordningens övriga krav en gång per år.

Högskolans miljöledningssystem är även certifierat mot miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. I detta arbete ingår det bredare perspektivet hållbar utveckling, vilket innebär att det systematiska arbetet även omfattar integration av hållbar utveckling i utbildning och forskning. Certifieringen ställer ytterligare krav på att arbetet även ska granskas av en extern part.

Mer information och intresseanmälan 

Mejla din intresseanmälan och eventuella frågor till Maria Westerlund, administratör för hållbarhetsarbetet på högskolan: maria.westerlund@hb.se