Hållbar utveckling

Viktiga aspekter inom organisationen är att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt att minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten.  

Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. 

Hållbarhetsdagar bjöd in till att bidra med nya hållbarhetsidéer, 25–27 mars 2024

Dagarna erbjöd flera olika aktiviteter anordnade av medarbetare från olika delar av organisationen och som var kopplade till olika dimensioner av hållbar utveckling. Dagarna avslutades 27 mars med rektors stormöte på temat Klimatet.

Läs nyheten om dagarna

Se filmen från hållbarhetsdagarna (YouTube)