Hållbar utveckling

Viktiga aspekter inom organisationen är att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt att minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten.  

Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. 

Missa inte högskolans Hållbarhetsdagar 2024, 25–27 mars!

Dagarna erbjuder flera olika aktiviteter anordnade av medarbetare från olika delar av organisationen och som är kopplade till olika dimensioner av hållbar utveckling och avslutas 27 mars med rektors stormöte på temat Klimatet.

Se programmet för hållbarhetsdagarna