Anmälan till brandskyddsutbildning och utbildning i HLR

Utbildningarna vänder sig till anställda på Högskolan i Borås och ges av Securitas.

Anmälan ska ske senast 5 dagar före respektive utbildningstillfälle via Securitas anmälningsformulär.

Kategori 2: Brandskydd – komplett, riktar sig till samtliga anställda.

Kategori 3: Systematiskt brandskyddsarbete, riktar sig till sig till anställda i ledningsställning samt med brandskyddsfunktion.

Kategori 4: Riktar sig till anställda som jobbar i laboratorier

HLR, Hjärt-lungräddning första hjälpen (riktar sig till alla intresserade anställda)

Läs mer om utbildningsinnehåll och om de olika utbildningskategorierna

Instruktion för att fylla i Securitas anmälningsformulär

  • Välj utbildningstillfälle nedan
  • Kategori 2 heter i formuläret Brandskydd-Komplett
  • Kategori 3 heter i formuläret SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)
  • Kontrollera att du har valt rätt datum och rätt kategori.
  • Ange Högskolan i Borås i fältet "Kund". Fyll i ditt namn i fältet "För- och efternamn" och klicka på knappen "Skicka".

Våren 2024

Kategori 2 Brandskydd Komplett (20 platser per tillfälle), lokal: H302

2024-04-29 kl. 13:00–16:00

2024-05-14 kl. 09:00–12:00

HLR (12 platser per tillfälle), lokal: H302

2024-04-29 kl. 13:00–16:00

2024-05-14 kl. 13:00–16:00

Hösten 2024

Kategori 2 Brandskydd Komplett (20 platser per tillfälle), lokal: H302

2024-09-24 kl. 09:00-12:00

2024-09-24 kl. 13:00-16:00

2024-10-01 kl. 09:00-12:00 (på engelska)

2024-10-03 kl. 13:00-16:00

2024-10-09 kl. 13:00-16:00

2024-11-12 kl. 09:00-12:00

2024-11-25 kl.  09:00-12:00

2024-11-25 kl. 13:00-16:00

2024-12-11 kl. 13:00-16:00

Kategori 3 SBA (20 platser per tillfälle), lokal: H302

2024-10-15 kl. 13:00-16:00

2024-11-12 kl. 13:00-16:00

2024-12-11 kl.  09:00-12:00

Kategori 4 (Kemilabb)

2024-10-09 kl. 09:00-12:00

HLR (12 platser per tillfälle), lokal: H302

2024-10-02 kl. 13:00-16:00

2024-10-16 kl. 09:00-12:00

2024-10-16 kl. 13:00-16:00

2024-12-12 kl. 09:00-12:00

2024-12-12 kl. 13:00-16:00